Increlex

Procedure Increlex thuiszorgservice

De patiënt wordt aangemeld middels een aanmeldingsformulier  (zie: Increlex thuiszorgservice aanvraagprocedure). Hierop staan o.a.:

 • Contactgegevens behandelend specialist
 • Voorgeschreven dosis Increlex® in mg
 • Voorgeschreven type spuit (U100 insulinespuit) en naaldlengte (8 mm of 12,7 mm) en naalddikte (29 G of 30 G)
 • Opdracht/verzoek voor levering van het startpakket voor kinderen via Eurocept
 • Opdracht/verzoek voor het geven de Increlex®  instructie

Customer Service van Eurocept Homecare noteert alle gegevens in het extranet.

Een gespecialiseerde verpleegkundige van Eurocept Homecare neemt contact op met de behandeld arts. De situatie van de patiënt voor zover relevant voor een goede uitleg van Increlex® en de toediening ervan wordt besproken. Tevens worden er afspraken gemaakt over de verslaglegging na de instructie. Arts kan in ieder geval via een inlogcode de patiënt in het extranet volgen.

De verpleegkundige maakt een afspraak met de patiënt/ouder(s)/verzorger(s) voor injectie instructie van Increlex® thuis of op een andere gewenste lokatie in Nederland. De arts kan er ook voor kiezen dat de injectie instructie plaatsvindt in het ziekenhuis waar de patiënt behandeld wordt.

Verpleegkundige informeert met betrekking tot:

 • het gebruik van Increlex®
 • het subcutaan prikken van Increlex®
 • het bewaaradvies van Increlex®
 • het benodigde (vervolg)recept door specialist betreffende naaldjes
 • het maken van een afspraak voor een telefonisch consult
 • Eurocept Homecare, bereikbaarheid verpleegkundige met betrekking tot gebruik Increlex®. Laat telefoonnummer en overige contactgegevens achter middels visitekaartje

Verpleegkundige schrijft een kort verslag in het extranet na afloop van het bezoek met daarin onder andere opgenomen de volgende elementen:

 • Hoe reageert de patiënt/ouder(s)/verzorger op Increlex® en de toediening ervan
 • Wie gaat daadwerkelijk prikken (patiënt/ouder(s)/verzorger(s))

Procedure verwerking aanvraagformulieren van Eurocept Homecare en maken van afspraken

Dag 1: Ontvangst aanvraagformulier

 • Aanvraagformulier voor Increlex® instructie  thuis of in het ziekenhuis wordt door de arts per fax of email verstuurd aan Eurocept Homecare. Tevens stuurt de arts het origineel per post naar Eurocept Homecare.
 • Gegevens op het aanvraagformulier worden verwerkt in de database van Eurocept Homecare.
 • Er wordt een brief door Eurocept Homecare naar de patiënt gestuurd met informatie over Eurocept Homecare.
 • Gegevens van de aanvraag worden doorgestuurd door het zorgbureau (“Customer Service”) van Eurocept Homecare naar de verpleegkundige, die werkzaam is in de regio waar de patiënt woonachtig is.

Dag 1: Afspraak met de verpleegkundige

 • Verpleegkundige neemt telefonisch contact op met de patiënt voor het maken van de eerste afspraak thuis of in overleg met de behandelend arts in het ziekenhuis. Dit wordt doorgegeven aan de Customer Service.

Dag van de Increlex® instructie en injectie instructie en eventuele vervolgafspraken

 • Moment van eerste thuisbezorging van startpakket (en eventueel medicatie). De verpleegkundige maakt tijdens dit bezoek gelijk de vervolgafspraken voor de telefonische follow-up en geeft dit door aan Customer Service.
 • In de praktijk zal een vervolgafspraak voor een verpleegkundig bezoek gemaakt worden indien de patiënt aangeeft ondersteuning nodig te hebben en als blijkt dat de cliënt geen therapietrouw vertoont.

Telefonische Follow-up

 • De verpleegkundige neemt 1-2 dagen, 1 week en 2 maanden na het bezoek telefonisch contact op met de patiënt.
 • De verpleegkundige controleert of de patiënt met de therapie is gestart en vraagt na hoe de (zelf)toediening is gegaan.
 • De verpleegkundige peilt in dit contact of er nogmaals behoefte is aan verpleegkundig bezoek. Indien dit nodig blijkt te zijn, maakt de verpleegkundige de afspraak om de Increlex® instructie nogmaals te geven.
 • Buiten de vaste contacten omtrent de telefonisch follow-up zal er naar behoefte van de patiënt een telefonische follow-up plaatsvinden.