Increlex

Over Increlex

Het geneesmiddel Increlex® wordt gebruikt voor langdurige behandeling van groeistoornissen bij kinderen en adolescenten met ernstige primaire insulineachtige-groeifactor-1-deficiëntie (primaire IGFD).

Ernstige primaire IGFD wordt gedefinieerd door:

  • lengte standaarddeviatiescore ≤ –3,0 en
  • basale IGF-1-spiegels lager dan het 2,5e percentiel voor leeftijd en geslacht, en
  • voldoende GH.
  • Uitsluiting van secundaire vormen van IGF-1-deficiëntie, zoals ondervoeding, hypothyreoïdie of chronische behandeling met farmacologische doses anti-inflammatoire steroïden.

Ernstige primaire IGFD omvat patiënten met mutaties in de GH-receptor (GHR) en de post-GHR-signaalroute, en met IGF-1-gendefecten; aangezien deze patiënten niet GH-deficiënt zijn, kan niet worden verwacht dat zij adequaat op behandeling met exogeen GH reageren. Aanbevolen wordt de diagnose te bevestigen door een IGF-1-generatietest uit te voeren.

De stofnaam van Increlex® is mecasermine. Mecasermine is een humane insulineachtige groeifactor 1 (rhIGF-1), die met recombinant-DNA-technologie wordt geproduceerd.

Raadpleeg voor meer informatie over Increlex® de bijsluiter (voor patiënten) of de samenvatting van de produktkenmerken (SPC voor artsen) onder het menu “SPC’s en bijsluiters”.

Increlex® thuiszorgservice

Patiënten die beginnen met Increlex® kunnen op aangeven van de behandeld arts gebruik maken van Increlex® thuiszorgservice. Nadat de arts Increlex® heeft voorgeschreven, komt een gespecialiseerde verpleegkundige van Eurocept Homecare injectie instructie geven. Gezien de uitzonderlijkheid van gebruik van dit geneesmiddel zal een arts waarschijnlijk besluiten de injectie instructie de eerste keer in het ziekenhuis te laten plaats vinden. Kijk voor meer informatie bij Thuiszorgservice.