Increlex

Hoe u een hypoglykemie kunt herkennen – Informatie en richtlijnen [Onderdeel RMP Increlex]

Hoe u een hypoglykemie kunt herkennen

Informatie en richtlijnen

Wat is een hypoglykemie en waarom moet ik er iets van weten?

Hypoglykemie is de medische naam voor een lage bloedsuikerspiegel. Alle kinderen aan wie Increlex® is voorgeschreven en hun ouders of verzorgers moeten weten wat een hypoglykemie is en wat zij moeten doen bij een hypoglykemie. Increlex® is verwant aan insuline, een hormoon dat van nature aanwezig is in het lichaam en dat de bloedsuikerspiegel regelt. Dit betekent dat Increlex® naast een groeibevorderend effect ook invloed kan hebben op de bloedsuikerspiegel. Daarom is een hypoglykemie een mogelijke bijwerking van de behandeling met Increlex®.

Als een hypoglykemie optreedt, dan is dit doorgaans in de eerste maand van de behandeling. De kans op een hypoglykemie neemt af naarmate de behandeling voortduurt. Het is belangrijk dat u de volgende informatie leest, omdat de kans op een hypoglykemie en de mogelijke gevolgen ervan door enkele gerichte voorzorgsmaatregelen tot een minimum kunnen worden beperkt. Ook is het goed het kinderdagverblijf, de oppas, de school en de sportclubs hiervan op de hoogte te brengen.

Hoe u een hypoglykemie kunt voorkomen

Twee van de belangrijkste risicofactoren voor het optreden van een hypoglykemie zijn:

 1. Onvoldoende eten, bijv. te laat eten of maaltijden overslaan
 2. Lichaamsbeweging zonder voldoende te eten

Het volgende advies moet strikt worden opgevolgd tijdens de behandeling met Increlex®:

 • Increlex-injecties moeten kort voor of (bij voorkeur) vlak na een maaltijd worden gegeven. Increlex mag niet worden gegeven als:
  • een kind niet eet
  • bij ziekte, gepaard gaande met spugen of diarree

Neem bij twijfelgevallen, zoals bij koorts, contact op met uw arts. Als er een dosis moet worden overgeslagen, mogen de daarop volgende doses nooit worden verhoogd ter compensatie van één of meer overgeslagen doses. De volgende dosis moet op het gebruikelijke tijdstip worden toegediend.

 • Grote lichamelijke activiteit gedurende 2-3 uur na de injectie moet worden vermeden totdat de arts van het kind anders adviseert.
 • Als kinderen lichamelijk actief zijn na het avondeten, moeten zij iets kleins eten voordat zij naar bed gaan. Wanneer de lichamelijke activiteit ‘s morgens na het ontbijt plaatsvindt, moet het kind daarna een tussendoortje eten.
 • Het is belangrijk om tussendoortjes bij de hand te hebben (met name voor jongere kinderen) en hen te leren om te eten zodra zij honger hebben.
 • Wanneer er ondanks voldoende voedselinname een hypoglykemie optreedt, moet u de arts van het kind hiervan op de hoogte stellen. Het is mogelijk dat de arts de dosering van Increlex® verlaagt.

Wat u moet doen bij hypoglykemie

Het kind moet iets eten of drinken wat suiker bevat, zoals honing, een drank met suiker of druivensuiker/dextro, die bij de apotheek te koop zijn. Het kind dient altijd een dergelijke bron van suiker bij zich te hebben. Vette voeding of drank (zoals chocola, snoeprepen met chocola, koekjes of melk) is daarvoor minder geschikt. Snoepjes zijn ook niet ideaal, maar kunnen worden gegeven als er niets anders beschikbaar is. Na 10 tot 15 minuten moet het kind zich beter voelen. Als dit niet zo is, moet er meer suiker worden gegeven. In dat geval kan het kind iets kleins eten, zoals fruit of brood met kaas of ham, afhankelijk van de tijd die resteert tot de volgende maaltijd. U moet de arts van uw kind direct op de hoogte stellen wanneer een hypoglykemie optreedt.

Voorbeelden van voedsel of drank die u uw kind kunt geven om een hypoglykemie te behandelen:

 • dextrotabletten (druivensuiker)
 • limonade
 • 1 glas vruchtensap
 • 1 eetlepel jam of honing
 • gewone suiker
 • vruchtensiroop

In het zeldzame geval dat er een ernstige hypoglykemie optreedt, is het mogelijk dat een kind niet voldoende bij bewustzijn is om te kunnen slikken. In dat geval moeten ouders niet proberen om het kind iets te laten eten of drinken, maar dienen zij een glucagoninjectie te geven. Glucagon is een hormoon dat wordt aangemaakt in de alvleesklier. Het verhoogt de bloedsuikerspiegel. Spreek met de arts van uw kind over glucagoninjecties en hoe u deze moet toedienen.

Hoe u een hypoglykemie kunt herkennen

Bij een hypoglykemie krijgt een kind ‘waarschuwingssignalen’. De mensen in zijn omgeving moeten bedacht zijn op symptomen zoals gedragsveranderingen en lichamelijke reacties. Het gaat daarbij om de volgende symptomen:

Gedragsveranderingen

 • agressiviteit
 • slapte, vermoeidheid
 • sufheid
 • verminderde concentratie & aandacht
 • geprikkeldheid, angst, nervositeit
 • duizeligheid
 • verwardheid

Lichamelijke reacties

 • wazig zien
 • tintelend gevoel in de lippen
 • versnelde hartslag, bonzen van het hart
 • hoofdpijn, maagpijn
 • trillen, wankel gevoel
 • spiertrekkingen
 • honger, misselijkheid
 • bleekheid
 • zweten

Bij jongere kinderen moet u vooral op uw hoede zijn als het kind bleek wordt, ophoudt met spelen en blijft zitten of slaperig wordt. Als het om een ernstige hypoglykemie gaat, kan er sprake zijn van een verminderd bewustzijn of stuipen. Deze symptomen kunnen alarmerend zijn, maar zijn doorgaans niet gevaarlijk voor het kind. In een dergelijke situatie moeten de ouders zich ervan vergewissen dat de luchtwegen vrij zijn en dat het kind op de zij ligt.
Mogelijke symptomen van een hypoglykemie tijdens de nacht zijn rusteloosheid, angst of prikkelbaarheid, nachtmerries, bedplassen of vermoeidheid in de ochtend.

Samenvattend

Increlex kan een hypoglykemie veroorzaken, de medische naam voor een lage bloedsuikerspiegel. Er zijn kenmerkende gedragsveranderingen en lichamelijke symptomen die u kunnen helpen om een hypoglykemie te herkennen zodra deze zich voordoet. Hypoglykemie treedt meestal op wanneer een kind niet genoeg eet
of wanneer het beweegt zonder genoeg te eten. Daarom moeten Increlex-injecties voor of (bij voorkeur) vlak na een maaltijd worden gegeven. Bij een hypoglykemie moet het kind iets eten of drinken wat suiker bevat, zoals honing, een drank met suiker of glucosetabletten die bij de apotheek te koop zijn. Het kind dient dus altijd een dergelijke
bron van suiker bij zich te hebben. In het zeldzame geval dat er een ernstige hypoglykemie optreedt, is het mogelijk dat een kind niet voldoende bij bewustzijn is om te kunnen slikken. In dat geval moet een glucagoninjectie worden
gegeven. Als u nog vragen heeft of meer informatie wenst, neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige.