Increlex

Increlex Doseringswijzer [Onderdeel RMP Increlex]

Informatie voor de behandelend arts

De Increlex®  Doseringswijzer + informatieblad voor uw Increlex patiënt

De tabellen op de volgende pagina zijn ontworpen om u te helpen bij het bepalen van de juiste dosering per injectie voor uw patiënt.

Als u het gewicht van de patiënt heeft gevonden in de eerste kolom, is het corresponderende getal onder de mg/kg dosering het aantal toe te dienen eenheden voor elke injectie.

De dosis (in U100 eenheden) wordt berekend met de volgende formule:

gewicht (kg) x dosis (mg/kg) x 10 (E/mg)  = eenheden per injectie

De aanbevolen aanvangsdosering is tweemaal daags  0,04 mg/kg via subcutane injectie.

Als een dosering gedurende tenminste een week goed is verdragen, kan de dosis met stappen van 0,04 mg/kg per dosis worden verhoogd tot maximaal tweemaal daags 0,12 mg/kg.

De dosis wordt berekend in eenheden omdat Increlex wordt toegediend via een insuline U100 injectiespuit (100 eenheden/ml).

 • De dosis kan variëren van 0,04 mg/kg t/m 0,12 mg/kg tweemaal daags
 • De eenheden op de spuit variëren van 2 eenheden t/m 84 eenheden
 • Kies iedere ochtend en avond een andere injectieplaats volgens het rotatieschema.
 • Increlex moet altijd kort voor- of direct na een maaltijd worden toegediend.

Hypoglykemie

Als hypoglykemie zich ondanks de inname van voldoende voedsel voordoet bij de aanbevolen doses, moet de dosis worden verlaagd. Raadpleeg hiervoor de SPC.

Doseertabellen

NB: De tabel geldt voor een U100 insulinespuit, en vermeldt het aantal eenheden welke via deze spuit geïnjecteerd moeten worden.

Voor patiënten met een gewicht van 5 kg tot en met 37 kg

Gewicht patient (kg)

Dosering per injectie (mg/kg) tweemaal daags

0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12
5 2 3 3 4 4 5 5 6 6
6 2 3 4 4 5 5 6 7 7
7 3 4 4 5 6 6 7 8 8
8 3 4 5 6 6 7 8 9 10
9 4 5 5 6 7 8 9 10 11
10 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 4 6 7 8 9 10 11 12 13
12 5 6 7 8 10 11 12 13 14
13 5 7 8 9 10 12 13 14 16
14 6 7 8 10 11 13 14 15 17
15 6 8 9 11 12 14 15 17 18
16 6 8 10 11 13 14 16 18 19
17 7 9 10 12 14 15 17 19 20
18 7 9 11 13 14 16 18 20 22
19 8 10 11 13 15 17 19 21 23
20 8 10 12 14 16 18 20 22 24
21 8 11 13 15 17 19 21 23 25
22 9 11 13 15 18 20 22 24 26
23 9 12 14 16 18 21 23 25 28
24 10 12 14 17 19 22 24 26 29
25 10 13 15 18 20 23 25 28 30
26 10 13 16 18 21 23 26 29 31
27 11 14 16 19 22 24 27 30 32
28 11 14 17 20 22 25 28 31 34
29 12 15 17 20 23 26 29 32 35
30 12 15 18 21 24 27 30 33 36
31 12 16 19 22 25 28 31 34 37
32 13 16 19 22 26 29 32 35 38
33 13 17 20 23 26 30 33 36 40
34 14 17 20 24 27 31 34 37 41
35 14 18 21 25 28 32 35 39 42
36 14 18 22 25 29 32 36 40 43
37 15 19 22 26 30 33 37 41 44

Voor patiënten met een gewicht van 38 kg tot en met 70 kg

Gewicht patient (kg)

Dosering per injectie (mg/kg) tweemaal daags

0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12
38 15 19 23 27 30 34 38 42 46
39 16 20 23 27 31 35 39 43 47
40 16 20 24 28 32 36 40 44 48
41 16 21 25 29 33 37 41 45 49
42 17 21 25 29 34 38 42 46 50
43 17 22 26 30 34 39 43 47 52
44 18 22 26 31 35 40 44 48 53
45 18 23 27 32 36 41 45 50 54
46 18 23 28 32 37 41 46 51 55
47 19 24 28 33 38 42 47 52 56
48 19 24 29 34 38 43 48 53 58
49 20 25 29 34 39 44 49 54 59
50 20 25 30 35 40 45 50 55 60
51 20 26 31 36 41 46 51 56 61
52 21 26 31 36 42 47 52 57 62
53 21 27 32 37 42 48 53 58 64
54 22 27 32 38 43 49 54 59 65
55 22 28 33 39 44 50 55 61 66
56 22 28 34 39 45 50 56 62 67
57 23 29 34 40 46 51 57 63 68
58 23 29 35 41 46 52 58 64 70
59 24 30 35 41 47 53 59 65 71
60 24 30 36 42 48 54 60 66 72
61 24 31 37 43 49 55 61 67 73
62 25 31 37 43 50 56 62 68 74
63 25 32 38 44 50 57 63 69 76
64 26 32 38 45 51 58 64 70 77
65 26 33 39 46 52 59 65 72 78
66 26 33 40 46 53 59 66 73 79
67 27 34 40 47 54 60 67 74 80
68 27 34 41 48 54 61 68 75 82
69 28 35 41 48 55 62 69 76 83
70 28 35 42 49 56 63 70 77 84

 

Hieronder vindt u een informatieblad voor uw Increlex patiënt. Voordat dit informatieblad (download via deze link) aan de patiënt wordt gegeven, dienen eerst de naam en dosering van de patiënt te worden ingevuld. Dit blad bevat nuttige en belangrijke informatie over de toedieningswijze van Increlex®.

Hoe patiënten Increlex® moeten gebruiken.
Informatie voor ouders, zorgverleners en patiënten.
Hoe Increlex gebruikt dient te worden bij de behande van ernstige primaire IGF-1-deficiëntie.

Naam van de patiënt:
Dosering in eenheden:
Contactgegevens
Naam van de behandelend arts:
Naam van de verpleegkundige:
Spreekuur/contact telefoonnummer:

Gebruik van Increlex

 • Increlex moet twee keer per dag worden toegediend.
 • Increlex moet altijd net voor of net na een maaltijd worden toegediend.
 • De injectie alleen toedienen als er vlak voor of na de injectie kan worden gegeten.
 • Kies iedere ochtend en avond een andere injectieplaats volgens het onderstaande rotatieschema:

 • Wees alert op tekenen en symptomen van een lage bloedsuikerspiegel waarover uw arts u heeft geïnformeerd. Zorg dat u een bron van suiker bij u heeft die kan worden ingenomen in het geval van een te lage bloedsuikerspiegel.
 • Als er een dosis wordt overgeslagen, mogen daarop volgende doses Increlex nooit worden verhoogd ter compensatie van één of meer overgeslagen doses. De volgende dosis moet op het gebruikelijke tijdstip worden toegediend.
 • Bewaar Increlex in de koelkast, NIET in de vriezer bewaren.