Increlex

Increlex thuiszorgservice aanvraagprocedure

Increlex® thuiszorgservice Aanvraagprocedure

(kan uitsluitend aangevraagd worden door de behandeld arts!)

LET OP: In verband met de overheveling van Groeihormonen per 1 januari 2013 j.l. vallen de aflevering van Groeihormonen en ondersteunende services onder de bekostiging en verantwoordelijkheid van het ziekenhuis. Het kan dus zijn dat uw ziekenhuis de inkoop, aflevering en services anders heeft ingericht dan voor 2013. Raadpleeg voor verdere informatie hiervoor uw ziekenhuisapotheker.

Uitvoeringsverzoek, recept voor Increlex en Artsenverklaring

Voor het aanmelden van een patiënt voor de Increlex® injectie instructie dient het uitvoeringsverzoek ingevuld te worden. Dit kan, na ondertekening door de arts, naar Eurocept Homecare gemaild, gefaxt of opgestuurd worden. Als het formulier gemaild wordt, dient het nog wel ondertekend nagestuurd te worden per fax of reguliere post.

Het origineel dient vervolgens ondertekend verstuurd te worden naar:

Eurocept Homecare
Antwoordnummer 1062
1200 WB
Hilversum

Fax: 035 – 54 24 086 – Email: increlex@eurocept-homecare.nl – Telefoon: 035 52 88 375